Làm visa đi Papua New Guinea cho người Việt Nam

Những công dân nước sau phải làm visa trước khi đến Papua New Guinea:

  1. Úc
  2. Tất cả các nước Đông Âu
  3. Tất cả các nước Đông Nam Á (Bangladesh, Sri Lanka, vv) 
    Ngoại trừ Philippines, và Malaysia
  4. Tất cả các nước châu Phi
  5. Tất cả các nước Trung Đông

 

Các nước làm visa on arrival của Papua New Guinea:

 

 - Tất cả các nước Thái Bình Dương
 - Tất cả các nước Tây Âu
 - Tất cả người Mỹ
 - New Zealand

 

THÔNG TIN CHUNG

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ÁP DỤNG

Tất cả các ứng viên phải:

- Hoàn thành và ký tên vào mẫu đơn chính xác.

- Đính kèm một bức ảnh cỡ hộ chiếu

- Nộp lệ phí cần thiết theo hình thức tiền mặt

- Cung cấp thông tin tài liệu khác theo yêu cầu (tham khảo các loại mục thích hợp).

- Gửi hoặc cung cấp ứng dụng của bạn với Cao Ủy PNG hoặc Tổng Lãnh sự quán PNG ở nơi gần nhất cùng với hộ chiếu hợp lệ của bạn và cung cấp một trả trước nhanh bài viết phong bì tự giải quyết cho sự trở lại của hộ chiếu cho bạn.

HỘ CHIẾU GIÁ TRỊ

Hộ chiếu nên có giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày khởi hành dự kiến. 

LỆ PHÍ

Xin vui lòng tham khảo các loại Visa ở dưới cùng của trang này để lệ phí đúng (đô la Úc).

Trong trường hợp ứng dụng của bạn không thành công, lệ phí không được hoàn lại.

THỜI GIAN

Đối với khách kinh doanh và nhập thời gian xử lý đơn xin giấy phép sẽ được 1-15 ngày làm việc trong khi các ứng dụng khác sẽ phải chịu nhận thẩm quyền ban hành từ ICD Port Moresby.

YÊU CẦU Y TẾ & NHÂN

Tất cả các ứng tìm cách đi du lịch tới PNG phải có sức khỏe tốt và nhân cách tốt. Trong một số trường hợp, tài liệu y tế và giấy chứng nhận cảnh sát địa phương giải phóng mặt bằng sẽ được yêu cầu. Điều này sẽ phụ thuộc vào mục đích và thời gian của chuyến thăm (xin vui lòng tham khảo các loại mục thích hợp). Nếu người nộp đơn có một tiền án hình sự, hoặc là sẽ bị truy tố hình sự, thông tin phải được công bố tại thời điểm nộp đơn. Không tiết lộ thông tin này có thể dẫn đến giấy phép nhập cảnh bị từ chối, hủy bỏ hoặc coi khoảng trống.

Nơi tài liệu y tế là cần thiết, điều này bao gồm:

- Báo cáo kiểm tra y tế thu được từ một bác sĩ hay bệnh viện đã được phê duyệt; 
- xét nghiệm HIV (Pathology Báo cáo yêu cầu) cho các ứng viên trên 16 tuổi; và 
- Chụp X-quang (X-quang Báo cáo) cho các ứng viên trên 16 tuổi.

Mẫu báo cáo kiểm tra y tế theo quy định và hình thức X quang có sẵn từ các sứ mệnh ngoại giao PNG gần nhất. Các bác sĩ thực hiện việc kiểm tra và X-quang thực hiện chụp X-ray được yêu cầu phải hoàn thành và ký tờ có liên quan.

Giấy chứng nhận cảnh sát phải được lấy từ cơ quan cảnh sát địa phương cho tất cả các ứng 16 năm tuổi trở lên (bao gồm cả người phụ thuộc) có ý định đi du lịch tới PNG trong thời gian 6 tháng trở lên.

THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH

Các thành viên gia đình phụ thuộc (vợ, chồng, con còn độc thân dưới 18 tuổi và cha mẹ già) phải làm đơn riêng biệt cho một giấy phép nhập cảnh.

Đối với yêu cầu cụ thể áp dụng cho giấy phép nhập cảnh phụ thuộc, xin vui lòng tham khảo các loại mục thích hợp.

Con phụ thuộc phải thường trú tại PNG để đủ điều kiện cho một giấy phép nhập phụ thuộc. Trẻ em học ở nước ngoài và chỉ trở lại PNG trong thời gian nghỉ nên nghiên cứu áp dụng cho một giấy phép khách nhập mỗi khi truy cập.

Trong trường hợp hạn chế, giấy phép nhập cảnh phụ thuộc cũng có thể được cấp cho trẻ em trên 18 tuổi mà họ vẫn phụ thuộc vào cha mẹ. Trường hợp này có thể bao gồm hợp trẻ em bị khuyết tật nặng hoặc hợp trẻ em được tiếp tục học trong PNG. Các ứng dụng sẽ được xem xét trên cơ sở từng trường hợp.

Trường hợp giấy phép nhập cảnh chính không còn một giấy phép nhập cảnh phụ thuộc không còn cùng một lúc và cả hai cá nhân phải khởi hành PNG. Trường hợp phụ thuộc nắm giữ một giấy phép nhập phụ thuộc làm việc họ không thể làm cho ứng dụng bao gồm một cựu người giữ giấy phép nhập cảnh chính là một phụ thuộc vào giấy phép nhập cảnh của riêng mình. Trong trường hợp này, các cá nhân sẽ cần phải thực hiện một ứng dụng mới.

QUAN HỆ KHÁC

Người tìm cách thâm nhập PNG là người phụ thuộc trên cơ sở mối quan hệ trên thực tế phải cung cấp:

- Tờ khai theo luật định từ cả hai bên cho thấy mối quan hệ đã được bao lâu trong sự tồn tại; 
- Một cam kết đã ký mà trên thực tế đối tác sẽ không tìm kiếm việc làm trong khi trong PNG.

Mối quan hệ dưới 12 tháng

Nơi mối quan hệ đã tồn tại ít hơn 12 tháng, Giấy phép nhập phụ thuộc ngắn hạn cho một giá trị tối đa là 12 tháng sẽ được phát hành. Khi kết thúc thời gian 12 tháng Giấy phép nhập thêm sẽ được ban hành phù hợp với thời gian được chấp thuận của Hiệu Trưởng của kỳ nghỉ.

Mối quan hệ của hơn 12 tháng

Nơi mối quan hệ đã tồn tại trong hơn 12 tháng, Giấy phép nhập phụ thuộc sẽ được cấp phù hợp với thời gian được chấp thuận của Hiệu Trưởng của kỳ nghỉ.

NHẬP CẢNH NHIỀU LẦN CÓ CÁC  YÊU CẦU

Phù hợp với Quy chế di cư năm 1979, chủ sở hữu của một giấy phép nhập phải nhập PNG trong vòng sáu tháng Giấy phép nhập được ban hành. Nếu không nhập PNG trong vòng sáu tháng sẽ làm cho giấy phép nhập không hợp lệ, và kết quả là, ứng dụng sẽ tiếp tục phải được thực hiện. 


Như một vấn đề của chính sách, người có giấy phép nhập cảnh (không bao gồm thường trú Giấy phép nhập Holders) hiện tại không phải là vắng mặt PNG cho bất kỳ khoảng thời gian tối đa là sáu tháng. Người có giấy phép nhập cảnh mà vắng mặt từ PNG cho sáu tháng trở lên sẽ cần phải thực hiện ứng dụng tiếp tục cấp Giấy phép nhập trước khi tìm cách quay trở lại PNG. Trong trường hợp này, kiểm tra sức khỏe và nhân vật mới sẽ được yêu cầu.

GIA HẠN GIẤY PHÉP NHẬP

Đơn xin gia hạn lưu trú phải được nộp cũng trước ngày hết hạn của giấy phép nhập cảnh hiện hành. Đối với yêu cầu cụ thể, xin vui lòng tham khảo các loại giấy phép nhập cảnh thích hợp.

Mở rộng chỉ được phát hành cho những người hiện đang trong PNG. Phần mở rộng không thể được cấp trong khi một người nước ngoài.

Ứng viên nên biết rằng có NO thời gian ân hạn liên quan đến các phần mở rộng.

RE-chứng minh GIẤY PHÉP NHẬP

Hộ chiếu phải còn giá trị trong sáu tháng trở lên để cho phép tái chứng minh. Giấy phép nhập cảnh sẽ chỉ được cấp cho thời hạn hiệu lực của hộ chiếu. Nơi hiệu lực của giấy phép nhập cảnh vượt ra ngoài tính hợp lệ của hộ chiếu, giấy phép nhập cảnh mới sẽ được chứng minh một lần một hộ chiếu mới đã được thu được. Khi người nộp đơn có được một hộ chiếu mới, một giấy phép nhập cảnh mới sẽ được phát hành cho sự cân bằng của thời gian lưu trú miễn phí của.

Các ứng viên sẽ được yêu cầu để hoàn thành một hình thức ứng dụng và cung cấp một bản sao của chính giấy phép lao động ban đầu (nếu có).

Trong trường hợp người giữ giấy phép nhập là bên ngoài PNG, lại chứng minh có thể được thực hiện bởi Phái đoàn PNG gần nhất. Các nhiệm vụ phải được sự chấp thuận từ ICD Waigani trước khi tái chứng có thể xảy ra.

ĐỊNH CẢNG PNG QUỐC TẾ NHẬP

Được chỉ định cảng quốc tế PNG nhập cảnh là:

- Sân bay quốc tế Jackson, Port Moresby; 
- Daru; 
- (Vanimo) Wutung; và 
- Kagamuga Airport, Mt Hagen.

Du khách hoặc doanh nhân có nhu cầu nhập PNG từ các cảng khác hơn Port Moresby phải có giấy phép nhập cảnh hợp lệ trước khi vào PNG.

NHẬP GIẤY PHÉP HỦY BỎ

Giấy phép nhập cảnh có thể bị hủy bỏ do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Nhập cư (DFAI) phù hợp với mục 6 của Luật Di Trú năm 1978.

Căn cứ cho Entry Permit hủy bao gồm:

- Giấy phép nhập được ban hành vào lỗi; 
- Người được cấp giấy phép nhập cảnh đã phạm tội hình sự, có hoặc không phải là người đã bị kết án bởi một tòa án của pháp luật; 
- Người được cấp giấy phép nhập cảnh có liên quan tới một người đang bị nghi ngờ hợp lý được tham gia vào hành vi phạm tội; 
- Người được cấp giấy phép nhập cảnh đang bị một căn bệnh trong đó trình bày một mối nguy hiểm cho cộng đồng; 
- Người được cấp giấy phép nhập cảnh đã vi phạm các điều kiện của giấy phép nhập cảnh - ví dụ làm việc bất hợp pháp; 
- Người được cấp giấy phép nhập cảnh được tham gia trong hoạt động kinh doanh bất hợp pháp; 
- Người được cấp giấy phép nhập cảnh không có phương tiện tài chính để tự nuôi mình; 
- Sự hiện diện của người giữ giấy phép nhập cảnh tại Papua New Guinea được coi là một nguy cơ đối với an ninh quốc gia của Papua New Guinea (ví dụ như nghi phạm khủng bố).

Trong trường hợp một giấy phép nhập cảnh bị hủy bỏ, thông báo bằng văn bản sẽ được cung cấp cho chủ giấy phép nhập cảnh tại địa chỉ được biết đến cuối cùng của họ. Trong trường hợp này, người giữ giấy phép nhập cảnh trước đây sẽ được cung cấp một thời gian xác định, trong đó để khởi hành PNG. Nếu chủ giấy phép nhập cảnh cũ không khởi hành tự nguyện, họ có thể bị giam giữ và loại bỏ theo Mục 13 của Đạo Luật Di Trú.